Pitchpolicy_520x288
Pitchpolicy_520x288
Pitchpolicy_520x288

Pitchpolicy

Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer har tillsammans tagit fram nya rekommendationer för hur byråvalsprocessen bör gå till.

Vi välkomnar detta steg mot en mer standardiserad process som syftar till att skapa en urvalsprocess som ger uppdragsgivaren bättre förutsättningar att hitta den kommunikationsbyrå som bäst tillgodoser de behov man har definierat.

Vill ni ha mer information i ämnet svarar vi gärna på era frågor.

Rekommendationerna finns att ladda ner på: http://komm.se/nyheter/1166